Policía Científica/  Incendios Forestales

Cos d'Agents Rurals Generalitat de Catalunya


 
Coordinació d' Estudis: Criminalística-Ciències Forenses.- EPSI-Universitat Autònoma de Barcelona 
    Rosa Custó: RosaMaria.Custo@uab.cat  -  Telf: 93 581.71.77 –   http://www.cienciasforensesuab.com
 

 

Prácticas  Incendios Forestales

 

   
 
 PRÁCTICA DE INCENDIOS FORESTALES

 PRÁCTICA DE INCENDIOS FORESTALES

 
 PRÁCTICA DE INCENDIOS FORESTALES