Policía Científica/ Prácticas Dactiloscopia
 

Coordinació d' Estudis: Criminalística-Ciències Forenses.- EPSI-Universitat Autònoma de Barcelona 
    Rosa Custó: RosaMaria.Custo@uab.cat  -  Telf: 93 581.71.77 –   http://www.cienciasforensesuab.com

 

   
 
 
 DACTILOSCOPIA 2012 Nº 2
LABORATORIO DE POLICÍA CIENTÍFICA
 CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
 
 
                  DACTILOSCOPIA 2011
LABORATORIO DE POLICÍA CIENTÍFICA
 COS DE MOSSOS D'ESQUADRA

 

 DACTILOSCOPIA 2012 Nº 1
LABORATORIO DE POLICÍA CIENTÍFICA
 CUERPO NACIONAL DE POLICÍA